• ZEMLJA - VODA
  • VODA - VODA
  • ZRAK - VODA
  • ODPADNI ZRAK - VODA

Toplotne črpalke zemlja voda, so skupina toplotnih črpalk, ki za vir energije izrabljajo zemljo. Vir toplote so tako zemeljski kolektorji ali energetske sonde. Razlika je v tem, da pri zemeljskem kolektorju (klasičnem ali kompatnem) potrebujemo večjo površino (horizontalna izvedba), kot pri energetskih vrtinah (vertikalna izvedba). Investicija v izvedbo zemljskega kolektorja je nekajkrat nižja od izvedbe energetske vrtine, izkoristki pa so visoki (okoli 1:5).

Toplotne črpalke voda voda, so toplotne črpalke, ki izrabljajo toploto podtalnice za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Izkoristki takih toplotnih črpalk so višji kot toplotnih črpalk tipa zemlja voda, vendar zahtevajo nekoliko več vzdrževanja. Za izvedbo sistema s toplotno črpalko voda voda, so potrebna dodatna soglasja, saj je potrebno po zakonu za izkoriščanje podtalnice pridobiti med drugimi tudi soglasje vodovarstvenega instituta.

Toplotne črpalke zrak voda se zdijo najenostavnejše za vgradnjo, vendar imajo najnižje izkoristke in pogosto niso niti najugodnejša rešitev. Predvsem so primerne za območja, kjer se temperature v zimi ne gibljejo med -5 in 5 stopinjami, saj je takrat v zraku največ vlage, kar povečuje pogostost odmrzovalnih ciklov. Ti znižujejo stopnjo učinkovitosti toplotne črpalke, zato se pred odločitvijo za nakup toplotne črpalke pozanimajte pri naših strokovnih sodelavcih z bogatimi izkušnjami.